رفتن به محتوا
6f/2 (34273)
فهرست مطالب
کمبود منگنز وکوددادن پنبه1
اطلاعات زمینه ای2
توصیه های تست خاک4
منگنز استعمال شده برای خاک5
منگنز برگی6
احتیاطها برای مخلوط کردن کودهای منگنز با گلیفوسات6
کمبود منگنز وکوددادن پنبه
خلاصه : کمبود منگنز(Mn) در پنبه شایع نیست، گرچه آن ممکن است رخ دهد. در مزرعه هایی که امکان کمبود Mn برای پنبه وجود دارد، مزرعه‌هایی هستند که کمبود در سویا، گندم یا محصولات ذرت یا محصولاتی با Mn پایین خاک در دسترس رخ داده است(همچنین با

6f/2 (34273)