افرادی که پشت حملات باج‌افزارهایی موفقی چون Locky و Bart بودند، با کمپین
 خلاق دیگری بازگشته‌اند؛ باج‌افزار که Jaff نام دارد.

بنابر گزارش محققان، این باج‌افزار مانند دو باج‌افزار دیگر، از طریق اسپم‌های ارسال‌شده توسط بات‌نت Necrus، و هم‌چنین توسط Malwarebyte منتقل می‌شود. این بات‌نت در سال ۲۰۱۲ برای اولین بار کشف شد و یکی از بزرگ‌ترین و
ادامه مطلب

باج افزار جدید به نام jaff