دلبری برگزیده ام ک مپرس....

ای ساربان  
ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می‌رودوان دل که با خود داشتم، با دلستانم می‌رود
من مانده‌ام مهجور از او، بیچاره و رنجور از اوگویی که نیشی دور از او، بر استخوانم می‌رود
با این همه بیداد او، وین عهد بی‌بنیاد اودر سینه دارم یاد او، یا بر زبانم می‌رود
او می‌رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشاندیگر مپرس از من نشان، کز دل نشانم می‌رود
باز آی و بر چشمم نشین، ای دلفریب نازنینکاشوب و فریاد از زمین، بر آسمانم می‌رود
 
دانلود

ای ساربان 
مسجد جن  
«جن»ها در کدام مسجد مسلمان شدندمحل فعلی مسجد دقیقا در محل قبلی آن است و در بازسازی جدید، مساحت آن به 600 متر مربع رسیده است. بنای مسجد محکم و مناره‌ای در رکن شمال شرقی آن قرار دارد.به گزارش گروه تاریخ مشرق؛ مسجد الجن از مشهورترین و مسجدی کهن در مکه مکرمه است. این مسجد پایین کوه حجون به سمت حرم، حدود پنجاه متر بعد از پل حجون و در حاشیه قبرستان حجون قرار دارد. خیابان کوچکی در کنار مسجد با نام «شارع مسجد الجن» وجود دارد که هنوز تابلوی قدیمی آن بر د

مسجد جن