آزمایش.....

رد کامل نظریه بیگ بنگ  
"وون- یی شو" از دانشگاه ملی سینگ هوا در تایوان تئوری جدیدی را ارائه و در آن شرح داده است که هیچ بیگ بنگی برای ایجاد جهان وجود نداشته است.این تئوری با به چالش کشیدن نظریه بیگ بنگ توضیح می دهد که چهار عنصر حاضر در جهان در تضاد با تئوری فعلی تکامل کیهان بوده و به شرح زیر قرار دارند:اول- سرعت نور و "ثابت گرانشی" ثابت نیستند بلکه با زمان تغییر می کنند.دوم- زمان نه آغاز دارد و نه پایان بنابراین هیچ بیگ بنگی وجود نداشته است.سوم- بخش فضایی جهان قابل قیاس ب

رد کامل نظریه بیگ بنگ 
میقات (1)  
سپاس خدایی را که انوار جلالش در افق اندیشه‌‌‌ی بندگانش تابان است.
لبیک اللهم لبیک؛ لبیک لا شریک لک لبیک؛ إنّ الحمد و النعمة لک و الملک، لا شریک لک لبیک.
أستغفر الله ربّی و أتوب الیه.
آمده‌‌ام اسلام خویش را تجدید کنم و دوباره مسلمان شوم... أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أنّ محمداً رسول الله.
پروردگارا! چه بسیار نیکی‌‌هایی که بر من
روا داشتی و سپاس‌‌گزاری من از تو بسیار ناچیز بود. چه بسیار آزمون‌‌هایی
که در آن‌ها افکندی‌‌ام و شکیبایی من

میقات (1)